என்னென்ன நோய்களுக்கு சித்த மருத்துவம் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது ?

எல்லா நோய்களுக்கும் சித்த மருத்துவத்தில் சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என்றாலும், எந்தெந்த நோய்களுக்கெல்லாம் சித்த மருத்துவமே சிறந்தது என்பதை இந்தக் கட்டுரையில் பட்டியலிடுகிறேன். இந்தக் கட்டுரை எழுதுவதற்கு […]

Learn more →

கருப்பு_ஏலக்காய்_என்றால்_என்ன❓

⭕ ஏலக்காய் என்றதும் நம் நினைவுக்கு வருவது அதன் நறுமணமே.ஏலக்காய் டீ, ஏலக்காய் பால், ஏலக்காய் மாலை என்று அதன் வாசனைக்காகவே அதனை பல வகைகளில் பயன்படுத்துகிறோம். ஏலக்காய் […]

Learn more →