கருப்பு_ஏலக்காய்_என்றால்_என்ன❓

⭕ ஏலக்காய் என்றதும் நம் நினைவுக்கு வருவது அதன் நறுமணமே.ஏலக்காய் டீ, ஏலக்காய் பால், ஏலக்காய் மாலை என்று அதன் வாசனைக்காகவே அதனை பல வகைகளில் பயன்படுத்துகிறோம். ஏலக்காய் […]

Learn more →